Postcard #53

Souvenir from Poland
From : NATHALIE (Warszawa - Poland)